Pełny Skrócony
Rdz 1, 1
Legenda
BT5 - Biblia Tysiąclecia V
PAU - Biblia Paulistów
KUL - Przekład KUL
BW - Biblia Warszawska
BG - Biblia Gdańska
BJW - Biblia Jakuba Wujka
PNŚ 2018 - Przekład Nowego Świata 2018
GÓR - Biblia Góralska NT
SANDAUER - Tłumaczenie Artura Sandauera
MIŁOSZ - Przekład Czesława Miłosza
KOWALSKI - Przekład Seweryna Kowalskiego NT
BL - Biblia Lubelska
BP - Biblia Poznańska
BWP - Biblia Warszawsko-Praska
BTZ - Brulion Tomasza ze Zbrudzewa
DĄBROWSKI - Przekład Eugeniusza Dąbrowskiego NT
EIB - Przekład Literacki
EKU - Przekład Ekumeniczny NT
KOCHANOWSKI - Przekład Jana Kochanowskiego
KRUSZYŃSKI - Przekład Józefa Kruszyńskiego ST
PSAD - Księga Psalmów
TRONM - Psalmy z Biblii Greckiej w przekładzie ks. Tronma
PSTR - Psalmy z Biblii Greckiej
- Słowo Życia NT
STAFF - Psalmy w przekładzie Leopolda Staffa
SYKTA - Synopsa Krzysztofa Sykty
BS - Biblia Szwedzka NT
TNP - Przekład toruński Nowego Przymierza
WITWIC - Dobra Nowina według Mateusza i Marka
BB - Biblia Brzeska
BM - Biblia Mesjańska
GOETZE - Przekład Bolesława Goetze NT
MIESES - Pięcioksiąg Józefa Miesesa
CYLKOW - Przekład Izaaka Cylkowa
RAKOWSKI - Przekład Rakowski NT
PNŚ - Przekład Nowego Świata 1997
PUBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska
NBG - Nowa Biblia Gdańska
BN - Biblia nieświeska
PW - Przekład Współczesny NT
BT2 - Biblia Tysiąclecia II 1971
BT3 - Biblia Tysiąclecia III 1976
BT4 - Biblia Tysiąclecia IV 1984
ASZKENAZY - Psalmy w przekładzie Fryderyka Aszkenazego
BE - Przekład Dosłowny
 • BT5 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
 • PAU Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
 • KUL Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
 • BW Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
 • PNŚ 2018 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
 • SANDAUER Na początku stworzył Pan niebo i ziemię.
 • BP Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
 • BWP Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
 • EIB Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
 • KRUSZYŃSKI Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
 • BM Na początku Bóg uczynił niebo i ziemię.
 • MIESES Na początku stworzył Bóg niebiosa i ziemię.
 • CYLKOW Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
 • PNŚ Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię.
 • PUBG Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
 • NBG Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię.
 • BT2 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
 • BT3 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
 • BT4 Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.